Echtscheidingsadviseur

Bij een echtscheiding komen vaak een hoop emoties kijken hierdoor verliest men vaak het heldere inzicht van zaken. Het is dan moeilijk om de juiste stappen te zetten en de goede beslissing te nemen. Een Financieel Echtscheidingsadviseur is dan  bij uitstek de juiste persoon om u hierin te begeleiden. Hij inventariseert eerst uw wensen en belangen en zal daar een voor beide partijen acceptabele invulling aan geven.

Iedere scheiding heeft haar eigen kenmerken en aandachtspunten. Voor mensen die gaan scheiden is het belangrijk dat zij in de toekomst kunnen bouwen op goede weloverwogen afspraken. Ook voor eventuele kinderen is het elementair dat hun ouders op een constructieve manier het scheidingsproces doorlopen. Als begeleider van de scheidingsconsument helpen wij u door de regie te voeren over het proces waarin zorgvuldige afspraken tot stand komen. Deze afspraken dragen bij aan een goede basis voor de toekomst.

Een goede verstandshouding tussen partijen maakt een ‘overlegscheiding’ op gemeenschappelijk verzoek mogelijk. In dit gezamenlijke traject is het belangrijk dat partijen vertrouwen houden in een succesvolle afronding. Als dit niet lukt, kan de situatie alsnog omslaan in een scheidingsproces dat minder constructief verloopt. Mede door de kwaliteit van de begeleiding kan de juridische rechtsstrijd onnodig verscherpen. In het ergste geval kan er zelf een ‘vechtscheiding’ ontstaan. Het belang van goede begeleiding om alles in juiste banen te leiden is dus groot. De huidige en toekomstige relatie van het scheidende echtpaar kan in een scheidingsproces op een positieve of negatieve manier beïnvloed worden. Zeker als er kinderen zijn die in de toekomst door de gescheiden ouders ‘gezamenlijk’ opgevoed worden, is dit aspect extra belangrijk.

In een scheidingsproces vinden onderhandelingen plaats over de verdeling van de gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over andere financiële zaken zoals alimentatie, pensioen et cetera. De onderhandelingen hierover kunnen tot de nodige spanningen leiden tussen de scheidende partners. De uitkomst van het onderhandelingsproces heeft invloed op de toekomstige inkomenssituatie en vermogenspositie van de scheidende partners. Bepaalde afspraken kunnen ook (grote) fiscale gevolgen hebben.

Voor het maken van goede afspraken waarbij de financiële en fiscale gevolgen goed in beeld gebracht worden, is de nodige kennis vereist van de verschillende deelonderwerpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze echtscheidingsadviseur.