Hypotheektraject

Voordat u een woning koopt oriënteert u zich waarschijnlijk al op de woning- en hypotheekmarkt.  Op het moment dat u daadwerkelijk een keuze gemaakt wordt begint een heel spannende en intensieve periode waarin erg veel zaken geregeld moeten worden. Oscar Prent Assurantiën  heeft getracht het hypotheektraject zo overzichtelijk mogelijk voor u in kaart te brengen.

Hieronder volgen de fases met nadere toelichting op de te nemen acties:

Oriënterend gesprek en kennismaking

Voordat u een woning koopt, gaat u zich natuurlijk eerst oriënteren naar de mogelijkheden voor de hoogte van de hypotheek en de bijbehorende maandlasten. U kunt zo vaststellen binnen welke prijsklasse u kunt gaan zoeken naar een passende woning.

De hoogte van de door u te verkrijgen hypotheek hangt af van diverse aspecten, waaronder het (gezamenlijk) inkomen, het persoonlijk vermogen en uw persoonlijke omstandigheden. In deze oriëntatiefase stelt u met de onafhankelijke hypotheekadviseur van

Oscar Prent Assurantiën BV uw gewenste hypotheekconstructie samen. Binnen de hypotheekconstructie wordt onder andere rekening gehouden met uw levensstijl, hobby’s en (oudedags-) voorzieningen.

Adviesgesprek vóór de daadwerkelijke aankoop

Nadat u een beeld heeft gevormd van uw mogelijkheden en wensen, kunt u met een goed gevoel op zoek gaan naar uw toekomstige woning. Oscar Prent Assurantiën kan u vanaf dat moment goed ondersteunen. Er kunnen specifieke berekeningen gebaseerd op de betreffende woning gemaakt worden. U kunt ervoor kiezen om via ons kantoor een aankoopmakelaar in te schakelen. De aankoopmakelaar kan voor u de bouwkundige staat van de woningen en de eigendomshistorie nakijken. Daarnaast kunt u hem inschakelen om voor u het bieden over te nemen om zo een gunstige koopsom te bedingen. Via Oscar Prent Assurantiën krijgt u overigens een aantrekkelijke korting op de dienstverlening van aankoopmakelaars. Vraag er dus naar tijdens de hypotheekgesprekken. Als u overeenstemming heeft bereikt met de verkoper (verkopende makelaar), zijn er vervolgens een aantal zaken waarop gelet dient te worden. U bent dan in een volgende fase beland.

Controleren van de koopacte

Nadat u mondeling de aankoop overeengekomen bent, zal de verkopende makelaar (in het algemeen) een voorlopig koopcontract op laten stellen. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning noemt men dit de koop-/aannemingsovereenkomst. In beide overeenkomsten staan onder andere de verplichtingen van de koper en de verkoper en de ontbindende voorwaarden vermeld.

Aanvragen van de hypotheekoffertes en het verzamelen van de stukken

Vaak zal tijdens de afspraak waarin het (voorlopig) koopcontract wordt nagekeken tevens worden gesproken over de gewenste financiering. De voorwaarden van de geldverstrekkers, het rentetype en looptijd worden met elkaar vergeleken. De hypotheekofferte wordt voor u aangevraagd bij die geldverstrekker op basis van uw wensen en eisen. Het uitbrengen van een hypotheekofferte neemt meestal een aantal werkdagen in beslag. Uw hypotheekadviseur zal u vragen om zelf ook stukken te verzamelen en deze bij de volgende afspraak mee te nemen.

Dit gaat vaak om de volgende stukken:

● Legitimatiebewijzen (geen rijbewijs) ● Recente loonstroken ● Originele werkgeversverklaringen ● Overzicht van uw huidige hypotheek (restschuld/voorwaarden) ● Overzicht van uw huidige hypotheek verzekering ● Overzicht huidige levensverzekeringen en/of pensioenen (polissen) ● Overzicht van eventuele andere leningen en kredieten ● Kopie van het getekende (voorlopige) koopcontract

[faq title="Ondertekenen van de hypotheekofferte en aanverwanten"]Als de hypotheekofferte is ontvangen bellen wij met u voor het maken van een afspraak om deze te bespreken. Indien u akkoord gaat met deze offerte, kan deze samen met de bijbehorende formulieren worden ingevuld en ondertekend. Samen met de door u verzamelde stukken zal deze dan door de geldverstrekker worden beoordeeld.

Diverse handelingen zoals bankgarantie en overleg overbrugging

Na het ondertekenen van de offerte kunnen wij aan de slag om alles voor u te regelen. Dit houdt in dat er na dit persoonlijk onderhoud nog steeds veel met u gecommuniceerd wordt, maar dat u geen extra tijd hoeft te reserveren om verdere afspraken op ons kantoor te maken. De meeste zaken kunnen dan telefonisch of per post worden afgewikkeld. Indien u vragen, opmerkingen of wijzigingen heeft die u persoonlijk wilt bespreken met uw hypotheekadviseur kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. Wij zullen ons bezig gaan houden met de diverse andere handelingen.

Hierbij moet u denken aan:

● Bankgarantie ● Ontbindende voorwaarden ● Overbruggingshypotheek ● Notaris (nota van afrekening) ● Makelaar (taxatierapport)

Tevens zullen wij zorgdragen voor een vlotte afwikkeling bij de geldverstrekker en verzekeraar. Gedurende het traject ontvangt u van ons schriftelijk of telefonisch bericht over de status van uw dossier. Indien de geldverstrekker of verzekeraar extra gegevens van u verlangt, wordt er direct contact met u opgenomen. Als de stukken akkoord zijn ontvangt u hiervan bericht van Oscar Prent Assurantiën BV.

Passeren van de hypotheekakte

Voordat de woning aan u wordt overgedragen zal de notaris, na ontvangst van de benodigde stukken van de geldvertrekker, contact met u opnemen voor het maken van een definitieve afspraak. De notaris maakt dan de leveringsakte (eigendomsbewijs) en de hypotheekakte in concept op. Alvorens u de hypotheekakte ondertekent, wordt deze samen met de nota van afrekening door Oscar Prent Assurantiën BV gecontroleerd. Bij eventuele onjuistheden zullen wij met de notaris contact opnemen om deze op tijd te wijzigen. Op deze manier weet u zeker dat alles goed verloopt.

Afronding en evaluatiegesprek

Nadat u eigenaar bent geworden en alles met betrekking tot de aankoop geregeld is, kan het zijn dat u behoefte heeft aan een afrondend gesprek. Misschien om alles nog eens door te nemen of om de voortgang te bespreken met betrekking tot de verkoop van uw vorige woning. Bij de verkoop kunnen immers nog vraagstukken boven water komen. Hoe werkt bijvoorbeeld de aflossing van uw oude hypotheek en het overbruggingskrediet. Wat gebeurt er met de eventueel opgebouwde spaarwaarde in uw vorige hypotheekverzekering.