Woning gekocht

Uw Particuliere verzekeringen zijn bedoeld om uw financiële bescherming te bieden bij ongewenste situaties. Als er wijzigingen plaats vinden in u leven is het handig om in te zien of uw verzekeringen en andere financiële invullingen nog wel passen bij uw huidige situatie.

Verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen en passen producten aan met als basis de  verschillende levensfase van de mens. Elke maatschappij heeft zijn eigen unieke producten en dus is het vaak lastig om door de vele producten de beste verzekering te vinden die voor u het meest geschikt is. Om de juiste keuze te maken voor welke verzekeringen er nodig zijn die bij u past is een goed advies vaak kostenbesparend. Wat voor de meeste van onze klanten ook als belangrijk wordt ervaren is de persoonlijk benadering en de extra hulp bij schade!

Offerte

Wij maken samen met u, afhankelijk van uw wensen, de hypotheekconstructie die het beste bij u past. De voorwaarden van de verschillende geldverstrekkers worden met elkaar vergeleken. Daarna wordt de gewenste hypotheekofferte aangevraagd. De geldverstrekker toetst uw aanvraag Oscar Prent Assurantiën ontvangt dan uw offerte. De offerte wordt vaak afgegeven onder voorbehoud van een loonstrook en werkgeversverklaring.

Taxatie

Om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten moet vaak uw nieuw aangekochte woning worden getaxeerd. Deze waardemeting is ook voor u interessant. Naast een taxatierapport kan het zinvol zijn een bouwkundig onderzoek te laten verrichten. Vraag ook hiervoor ons advies.

Bankgarantie

In veel koopovereenkomsten is een bepaling opgenomen die de koper verplicht een waarborgsom te storten bij de notaris. Deze waarborgsom, meestal 10% van de koopsom, wordt vaak in de vorm van een bankgarantie door de geldverstrekker afgegeven. Als u over voldoende eigen geld beschikt, kunt u ook zelf deze waarborgsom aan de notaris betalen.

Gezondheidsverklaring

Bij een hypotheek waaraan een levensverzekering is gekoppeld, zoals een spaar- of beleggingshypotheek, is meestal een medische keuring vereist als u uw leven voor € 150.000,- of meer wilt verzekeren. Als u onder die grens blijft, kunt u volstaan met het invullen van een medische verklaring. Is een keuring vereist, dan maken wij een afspraak voor u met de keuringsarts. De gezondheidsverklaring wordt uiteindelijk naar de geldverstrekker verstuurd samen met de getekende offerte.

Nationale Hypotheek Garantie

Met een hypotheekgarantie neemt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het risico van gedwongen verkoop over. De geldverstrekker loopt hierdoor geen risico meer en kan een lagere hypotheekrente hanteren. Om in aanmerking te komen voor deze Nationale Hypotheek Garantie worden echter wel aanvullende voorwaarden gesteld.

de Notaris

De transportakte van de woning en de hypotheekakte moeten bij de notaris passeren. Oscar Prent Assurantiën coördineert het toesturen van de vereiste papieren voor u. Nadat de notaris alle stukken heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd om de hypotheekakte en de transportakte te komen ondertekenen. U ontvangt daarbij een Nota van Afrekening. Als u eigen geld bij de aankoop inbrengt, wordt u verzocht het bedrag aan de notaris over te maken.

Voorlopige teruggave

De hypotheekrente die u betaalt is fiscaal aftrekbaar. Andere post, zoals eigen woningforfait en eventuele subsidies, worden echter bij uw inkomen opgeteld. Als de fiscale aftrekpost meer bedraagt dan de bijtellingen, betaalt u maandelijks te veel loonbelasting. Dat wordt uiteraard bij uw aangifte achteraf verrekend. U kunt ook direct een voorlopige teruggaaf van de loonbelasting aanvragen, waardoor uw netto maandbudget wat ruimer wordt. Wij kunnen u ook helpen deze aanvraag bij de belastingdienst te doen.

Testament en Samenlevingscontract

De aanschaf van een huis is vaak het moment voor gehuwden en samenwonenden om een testament en/of samenlevingscontract af te sluiten. Hiermee kunt u onder andere financiële problemen voorkomen als één van beide partners overlijdt of als u uit elkaar gaat. Voor nader advies kunt u terecht bij de notaris.

Verzekeringen

Als u een huis koopt zal de geldverstrekker verlangen dat u een opstalverzekering voor uw huis afsluit. Uiteraard zijn ook een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering onmisbaar en is het aan te raden maatregelen te treffen voor het geval uw inkomen (gedeeltelijk) wegvalt door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Daarnaast is het goed om bij het sluiten van een hypotheek uw pensioenvoorziening onder de loep te nemen.